A Norvég Alap támogatásával Törökbálint ambiciózus projektre vállalkozik a közösség szükségleteinek kielégítéséért, szolgáltatási színvonalának növelése és működésének megerősítése által. Az általános cél a humán intézményi kapacitások növelése fizikai és szellemi síkon is az élethosszig tartó tanulás elvére építve és a Norvég tapasztalatok alkalmazása a Norvég partnerrel – Lillehammeri Egyetem és Lillehammer Város Önkormányzata - való bilaterális együttműködés keretében. A projekt során olyan témák kerülnek elő, mint a város közép és hosszú távú fejlődésének meghatározása, helyi és kistérségi vállalkozások támogatása és ösztönzése, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség. A partnerség kiterjed a szomszédos településekre - Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor - és regionális hatóságokra és intézményekre – HUNAGI, PMKIK, Telenor Magyarország Zrt.  –, akik szakértő támogatást nyújtanak az egyes területeken.

A partnerségben résztvevő települések - Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor – Törökbálint vezetésével közös gazdaságfejlesztési modell elkészítésére szövetkeztek. A PMKIK és a Telenor Magyarország Zrt. a modell véleményezésében vesznek részt.

Partnerek

A NORMA projekt partnerségében résztvevő települések önkormányzatai - Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor – és gazdasági szereplők közös gazdaságfejlesztési modell elkészítésére szövetkeztek. A PMKIK és a Telenor Magyarország Zrt. a modell véleményezésében vesznek részt. A Lillehammer University College norvég partner szakmai tudásával az önkormányzatok kapacitásfejlesztését támogatja.
Törökbálint
Törökbálint századfordulós üdülő faluból nőtte ki magát. Ma Törökbálint olyan város, amely egyrészről megtartotta falusias jellegét, másrészről pedig lakosságának kvalifikáltsága, az itt élő emberek "Bálintszeretete", a különböző közösségek alkotóereje, az itt működő vállalkozások sikere méltó helyet vívott ki magának Magyarországon, Budapest szomszédságában. Gazdaságfejlesztési szempontból Törökbálint kutatás fejlesztési tevékenységeket támogat és korszerű közigazgatási szolgáltatásaival, szakiskolával és nyelvoktatással támogatja a befektetni vágyókat. Törökbálint a NORMA projekt kedvezményezettjeként a projekt teljes lebonyolításában, szakmai koordinációjában vesz részt. http://www.torokbalint.hu/
LUC
A Lillehammeri Egyetem (LUC) csodálatos környezetben, Lillehammer város szélén található közép-kelet Norvégiában. Az intézményt 1971 alapították Oppland College néven és 1995 óta az 1994-es téli olimpiára épített televíziós és rádiós központban működik. Az egyetem az utazás és turizmus, üzleti adminisztráció, szervezés és irányítás, film és televízió, egészség és szociális munka, humán- és társadalomtudományok területén kínál alapképzéseket. Az egyetemen elérhető mesterképzési területek a következők: oktatás és szociálpolitika, gyermek és ifjúsági egészségügy és szociális munka, közjólét és film és tévé tudomány. A Norvég Film Iskola 1997-ben alakult az egyetemen. Az egyetemen két doktori program is fut: Gyermek és ifjúsági részvétel és kompetenciafejlesztés, valamint az innovációs szolgáltatások a köz és magánszférában. LUC elméleti, gyakorlati és módszertani kutatás-fejlesztéssel foglalkozik és sok kutatás alapú oktatási tevékenységet folytat. Az egyetemen a NORMA projekt keretében az Élethosszig Tanulás Központ segítségével az innováció és a nemi esélyegyenlőség területén fejleszt tananyagokat hivatali munkatársak és vállalkozások számára. http://www.hil.no/eng
PMKIK
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a központi régió, ezen belül Pest megye független, önálló gazdasági önkormányzata. A Kamara, mint az ország legnagyobb taglétszámú megyei gazdasági kamarája, Pest megye gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője. Közel ötven szolgáltatása a vállalkozások piacra jutásának elősegítését; az elérhető pályázati, támogatási lehetőségek bemutatását; valamint az eredményes működést szolgáló információ szolgáltatást célozza meg. A Kamara szerepet vállal a jogszabályok előkészítésében, a közép és hosszú távú terület– és gazdaságfejlesztési programok kialakításában és megvalósításában. A NORMA projekt keretében a Kamara a gazdaságfejlesztési modell véleményezésében vesz részt. http://www.pmkik.hu/a-kamara
Telenor Magyarország Zrt.
A Telenor csoport Európa és Ázsia 13 országában jelen lévő 189 millió előfizetővel rendelkező telekommunikációs szolgáltató. Magyarországi képviselete a Telenor Magyarország Zrt. a NORMA projekt gazdaságfejlesztési modelljének véleményezésében vesz részt. https://www.telenor.hu/
Diósd
A település 5400 lakosával a Tétényi-fennsíkon helyezkedik el, amely NATURA 2000-es terület. Az itt található ingókövek természetvédelmi értékek. Bortermelés és mészkő bányászat hagyományos bevételi forrásai voltak a sváb gyökerekkel rendelkező városnak. Két kőbánya máig őrzi ennek a tevékenységnek az emlékét. Gazdaságfejlesztési szempontból jelentős, hogy Diósdon működik a vállalkozókat támogató Regionális vállalkozói klub. A településen több angol nyelvű iskola is található, valamint az üzleti angol elsajátítására is lehetőség nyílik. A diósdi termálvíz a turizmus fellendítésére adhat lehetőséget.
Tárnok
A 10.000 fő alatti lélekszámú Tárnok egy igazán élhető zöld falu. A természeti értékei mellett régészeti leletekben és néphagyományokban gazdag település. A barokk stílusban felújított katolikus templom a középkori várfal maradványaira épült, mely előtt Nepomuki Szent János szobra áll. Tárnok gazdasági szempontból olyan szabad területtel rendelkezik, melyek könnyen megközelíthetőek. Valamint a településen működő lovas turizmus van. http://tarnok.asp.lgov.hu/
Sóskút
A 3300 lakosú település a bortermelésről és bányászatról volt híres. A híres sóskúti mészkő olyan jelentős épületekhez használták fel, mint a Corvinus Egyetem, Operaház, Vigadó, Szent István Bazilika, Budai Királyi Palota, Citadella és a Lánchíd. A helyben bányászott mészkő és az építészeti hagyományok teszik barátságossá a települést. Sóskút természetvédelmi területe különleges és ritka társulása miatt népszerű kirándulási célpont.   Sóskút gazdaságfejlesztési szempontból ideális helyszín azok számára, akik ipari park övezetben keresnek vállalkozásuknak helyet. A Sóskúti Lovas és Élménypark a lovasturizmus lehetőségeire épült. http://www.soskut.hu/?module=news&fname=telepules
Pusztazámor
Pusztazámor település kertes házas környezetben található. Az 1998-ban épült dombház mellett a XVIII. században épült Barcza-kastély és ősparki környezete exkluzív lovas kastély-fogadóként üzemel. A vallási emlékek mellett városképi jelentőségű a faluközpontban található pincesor.   Gazdaságfejlesztési szempontból Pusztazámoron remek lehetőség nyílik a településen található a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központra épülő hulladékfeldolgozásra és a zöld turizmusra. http://www.pusztazamor.hu/index.php/hu/

Célok

 • helyi és kistérségi gazdasági együttműködés támogatása: kistérségi települési partnerekkel, regionális hatósággal és gazdasági szereplőkkel együttműködésben kistérségi gazdaságfejlesztési pilot program létrehozása.
 • intézményi és humán kapacitásfejlesztés önkormányzatok számára: intézményi és humán kapacitásfejlesztés Törökbálinton és a partner településeken

Célcsoport

 • a kistérség 43,000 lakosa.
 • kistérség kis és középvállalkozásai: 7200.
 • törökbálinti lakosok: 14.000 lakos.
 • hivatali dolgozók a partner településeken: 80-100 fő.
 • hivatali vezetők és középvezetők a partner településeken: 25-35 fő.

Megvalósuló tevékenységek

Gazdaságfejlesztés
 • kistérség helyi értékeinek felmérése és gazdasági lehetőségeinek meghatározása. Résztvevők: helyi önkormányzatok.
 • gazdaságfejlesztési modell létrehozása. Résztvevők: önkormányzatok, PMKIK, Telenor Magyarország Zrt., Lillehammeri Egyetem.
 • gazdaságfejlesztési modell megvitatása konferencia keretében. Résztvevők: kistérségi önkormányzatok, PMKIK, Telenor, szakértők, Liellehammeri Egyetem Önkormányzata, Kormányhivatal, Érd Járási Hivatal.
 • Törökbálint Integrált Városfejlesztési Stratégiájának, illetve Településmarketing Tervének elfogadása. Résztvevők: önkormányzatok, szakértők, civil szervezetek és lakosság.
 • Módszertan kidolgozása a városfejlesztési stratégia és marketingterv kidolgozására. A módszertan átadása a kistérségi önkormányzatoknak. Résztvevők: szakértők, partner önkormányzatok.
 • Településfejlesztési döntéstámogató rendszer kifejlesztése és kistérségi önkormányzatokhoz telepítése. Résztvevők: kistérségi önkormányzatok, vállalkozók.
 • Kistérségi Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Információs Rendszer létrehozása. Résztvevők: kistérségi önkormányzatok, vállalkozók, beszállítók.
 • Kistérség számára továbbképzés biztosítása. Résztvevők: kistérségi vállalkozások, Törökbálint Önkormányzata, Lillehammer University College (LUC)
Intézményi kapacitásfejlesztés és szervezetfejlesztés
 • Egyablakos ügyintézés megvalósítása a Köztársaság téren intézményi és szervezet átalakítással, regionális hatósági együttműködéssel. Résztvevők: Önkormányzat, Járási Hivatal.
HR fejlesztés
 • HR fejlesztés kistérségi önkormányzatok munkatársak és vezetők számára, az élethosszig tartó tanulás elvére alapozva. Résztvevők: Önkormányzati munkatársak, LUC.
 • Élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése a kis és középvállalkozások számára. Résztvevők: kistérség vállalkozói, önkormányzat, LUC.
 • Esélyegyenlőség támogatása HR fejlesztéssel. Résztvevők: kistérség önkormányzatai, vállalkozói, LUC.
 • Tapasztalatcsere, eredmények megosztása. Résztvevők: magyar és norvég partnerek.
Nemek közötti esélyegyenlőség
 • E-learning modul. Résztvevők: LUC, Önkormányzat.
 • Esélyegyenlőségi kézikönyv. Résztvevők: szakértők, Önkormányzat.
 • Esélyegyenlőségi nap. Résztvevők: partner települések, testvérvárosok.
 • Esélyegyenlőséget előmozdító kampány. Résztvevők: Önkormányzat, partner települések, vállalkozók.