A NORMA projekt távoktatási kampánya a kistérségben működő kezdő és fiatal vállalkozások versenyképességének növelését tűzte ki célul. Az ingyenesen elérhető tananyagok így hozzájárulnak a kistérség gazdaságfejlesztéséhez.

A projekthez kapcsolódó e-learning tevékenység egyrészt a törökbálinti és a partner települések Polgármesteri Hivatalainak kapacitásfejlesztését célozza meg. A projekt során olyan a Hivatal mindennapi tevékenységéhez köthető tartalmak kerülnek kidolgozásra, melyek segítik az ügyfelekkel való kapcsolattartást és növelik a lakosság felé nyújtott szolgáltatások színvonalát és hozzá járulnak a hivatal gördülékeny működéséhez és innovációs tevékenységhez.

 
Polgármesteri hivatali munkatársak számára:
1. Kommunikáció
 •  kommunikáció fogalma, kommunikációs modell
 • szervezeti kommunikáció, ügyfélszolgálati kommunikáció
 • ügyfélszolgálati kódex, ügyfél-elégedettség
 • partnerség
 • hatékony kommunikáció előnyei
2. Kapcsolattartás a munkatársakkal és az ügyfelekkel
 • kommunikáció, kommunikáció típusai
 • eredményes közlési folyamat feltételei, eszközei
 • a nem megfelelő kommunikáció munkahelyi következményei
3. Konfliktusok kezelése
 • kommunikáció és konfliktuskezelés
 • konfliktuskezelésben használatos
 • kommunikációs eszközök
 • asszertivitáshoz kapcsolódó
 • kommunikációs eszközök
 • kommunikációs eszközök a
 • konfliktuskezelés folyamatában
 • konfliktuskezelés a munkahelyen
Polgármesteri hivatali középvezetők számára:
4. Team munka
 • a team fogalma, csoportszerepek
 • személyiségtípusok, csapattag típusok
 • a csoportfejlődés modellje
 • a hatékonyan működő csoport jellemzői
 • a team munka alapelvei
5. Vezetés és szervezetfejlesztés
6. Projektmenedzsment
7. Tárgyalás- és érveléstechnika
8. Prezentációs technikák
Másrészt a projekt segítséget nyújt a partner településeken működő kis és középvállalkozások számára olyan ingyenesen hozzáférhető tartalmak biztosításával, melyek megalapozhatják a kezdő vállalkozások sikerét. A vállalkozási alapismereteken túl a tananyag marketing és adó ügyekbe, valamint az önkormányzati kapcsolattartásba enged betekintést. A kezdő vállalkozások támogatásával a program hozzájárul a térségi együttműködés településeinek gazdaságfejlesztéséhez.
Vállalkozók (KKV-k) számára:
 1. Vállalkozási alapismeretek
 2. Vállalkozások adó- és pénzügyei
 3. Kapcsolattartás az önkormányzatokkal és az érdekképviseleti szervezetekkel
 4. Marketing alapismeretek